REFERENCE

HR Systém Stavební
www.hrsystemstavebni.cz 🔗

Původní webové stránky nebyly přizpůsobené pro použití na mobilních zařízeních a také zde byly nedstatky z pohledu čitelnosti textů v kontrostu s pozadím.

 

Po konzultaci s klientkou jsme web postavili celý znovu, aktualizovali jsme obsažené informace a upravili web pro správné zobrazování na mobilních zařízení.

 

Online kurzy pilátes
RemedyPilates.cz 🔗

Původní web klienta fungoval na principu prodeje členství. Nové lekce pak byly na web přidávány v pravidelných intervalech. Z časových důvodů potřeboval klient ukončit podej členství a z natočených lekcí se vytvořily samostatné kurzy, které si klienti koupí a mají k nim stálý přístup.

Při změně systému jsme také řešení na míru přestavěli na redakčním systému WordPress, který nabízí mnoho dalších funkcí a snadnější správu stránek pro klienta.

Půjčovna nosičů kol
www.pujcovna-nosicu-kol.cz 🔗

Původní webové stránky byly zastaralé, neresponzivní a uživatelsky nepřívětivé. Zároveň na nich chyběla řada produktů, které půjčovna ve své provozovně nabízela.

Pro webové stránky byla vytvořena zcela nová grafika, která je moderní, responzivní a intuitivní. Rovněž byly doplněny všechny nabízené produkty, a to včetně možnosti jednoduché online rezervace.

Na výsledek se podívejte ZDE.

Technické služby pro města a obce
www.myjeme.cz 🔗

Webové stránky byly od základu vytvořeny na míru, respektovaly grafiku loga a aktuálně využívané formy reklamy. Hlavním cílem bylo jednoduše a efektivně zobrazit různé kategorie a služby, které klient nabízí a připravit stránky pro PPC reklamu.

PPC reklama klientovi tvoří přibližně 60 % veškeré návštěvnosti webových stránek. Prostřednictvím měření se vytvořená reklama ukázala jako velmi efektivní v poměru k vynaloženým nákladům.

Původní webové stránky již nesplňovaly potřeby klientky a návštěvníků. Prostřednictvím analýzy, včetně využití nástroje Google Analytics, jsem zjistil nedostatky a navrhl nové řešení.

Webové stránky byly doplněny také o extra funkci, která automaticky stahuje aktuální nabídku nemovitostí klientky z databáze její firmy a nahrává ji do předem určené sekce.

 

Služby hodinového manžela
www.hodinovichlapi.cz 🔗

Stránky byly vytvořený na základu šablony, která byla následně upravena, aby odpovídala potřebám klientova projektu.

Hlavním cílem bylo rychle zprovoznit webovou stránku, na které bude klient prezentovat služby, které nabízí svým klientům a jednoduše měřit výkonnost jednotlivých služeb.

Součástí spolupráce je také PPC reklama na platformě Google.

Nezisková organizace

Původní webová stránka byla napadena viry, které zničily většinu obsahu i designu.

Nově vytvořený jednostránkový web tak obsahuje jen nezbytné informace.

Na výsledek se podívejte ZDE.

Kurz sebevědomí pro ženy

Webová stránka byla od základu vytvořená na míru jako prodejní kanál pro kurz posílení sebevědomí žen a přidružených produktů.

Grafický design stránek byl zapracován na základě dodaných podkladů ze strany klientky.

Na výsledek se podívejte ZDE.

Fitness centrum

Z důvodu ztráty přístupu k původní webové stránce byla na stávající doméně vytvořena zcela nová, ale zato modernější, stránka, která  přesně splňuje požadavky klientky.

Na výsledek se podívejte ZDE.